Eolas faoi

Tugann an suíomh Gréasáin seo faisnéis duit faoi sheirbhísí a sholáthraíonn an earnáil rialtais áitiúil in Éirinn.

Tá os cionn 1,000 seirbhís ann agus soláthraítear a bhformhór i ngach ceann dár 31 údarás áitiúil.

Is é aidhm an láithreáin ghréasáin seo seirbhísí a dhéanamh níos inrochtana duit agus cumarsáid leat a fheabhsú. D’fhorbraíomar an chatalóg ar líne seo ionas gur féidir leat faisnéis a fháil faoi sheirbhísí a sholáthraíonn údaráis áitiúla go léir in aon áit amháin. Tá an fhaisnéis faoinár seirbhísí scríofa againn i mBéarla simplí. Fágann sé sin go bhfuil sé furasta tuairiscí seirbhíse a thuiscint

Ar an suíomh Gréasáin seo, is féidir leat liosta iomlán na seirbhísí a bhrabhsáil, nó is féidir leat seirbhísí i d'údáras áitiúil a chuardach. Más mian leat rochtain a fháil ar sheirbhís, is féidir leat nasc díreach a dhéanamh le suíomh Gréasáin d’údaráis áitiúil chun tuilleadh sonraí a fháil.

Is í an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) a bhainistíonn an suíomh Gréasáin seo agus tacaíonn an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) agus an Cumann Bainistíochta Cathrach agus Contae (CCMA) leis.

D'fhorbair Foireann Tionscadail LGMA an suíomh Gréasáin seo faoi threoir Bhord an Chláir Catalóige Seirbhíse agus i gcomhpháirtíocht le hionadaithe ó gach údarás áitiúil.

 

Bord an Chláir

  • Niall Healy, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Chorcaí (Cathaoirleach)
  • Mihai Bilauca, Príomhoifigeach Faisnéise, an Roinn Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta
  • Eamonn Hunt, Príomhfheidhmeannach Cúnta, LGMA
  • Sean Coughlan, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
  • Clare Curley, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Thiobraid Árann
  • Eoin Doyle, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae an Chabháin
  • Frank Guckian, Ceann na gCóras Faisnéise, Comhairle Contae Ros Comáin
  • Christine O'Grady, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Comhairle Contae Chill Dara
  • Liam Ryan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Comhairle Contae Chorcaí

 

Údaráis Áitiúla

 

Ceatharlach Dún na nGall Contae na Gaillimhe Liatroim An Mhí Átha Cliath Theas Cill Mhantáin
An Cabhán Cathair Bhaile Átha Cliath Ciarraí Cathair agus Contae Luimnigh Muineachán Tiobraid Árann  
An Clár Dún Laoghaire Ráth an Dúin Cill Dara An Longfort Uíbh Fhailí Cathair agus Contae Phort Láirge  
Cathair Chorcaí Fine Gall Cill Chainnigh Ros Comáin An Iarmhí  
Contae Chorcaí Cathair na Gaillimhe Laois Maigh Eo Sligeach Loch Garman  

 

Téigh i dteagmháil linn

 

Más mian leat teagmháil a dhéanamh faoin suíomh Gréasáin, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig servicecatalogue@lgma.ie.

Má tá ceist agat faoi sheachadadh seirbhíse, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil ábhartha.

Comhéadan Clárúcháin Feidhmchlár (API)

Is féidir an tsonraíocht API do services.localgov.ie a fháil anseo.